Kurs zawierający podstawowe informacje dotyczące soli, kwasów i wodorotlenków.