Tematyka tego kursu dotyczy wybranych definicji i pojęć związanych z kolorem